Een mengelmoes van culturen in één festival 

Het Moussem Festival is een festival waarin aspecten van muziek, woord, theater, en film aan bod komen met een focus op de Marokkaanse, Arabische en Islamitische cultuur.

De lente-editie van het festival loopt van 19 tot 28 mei en is daardoor een actueel onderwerp voor ons magazine, dat in mei zal uitkomen.
Het opzet van het Moussem Festival Lente is om een antwoord te formuleren op de vragen die arabieren hebben in onze westerse samenleving waarin zij willen integreren. Tegelijk is het festival een manier om de filmcultuur uit de Arabische en Islamitische landen een plaats te geven in onze maatschappij.

 “Moussem Festival is een inspirerend jaarlijks cultuurfestival, georganiseerd door de Marokkaanse gemeenschap. Het is het eerste allochtone cultuurproject dat zich autonoom opstelt, en een gegeerde partner voor andere instellingen en initiatieven. Moussem Festival kreeg overigens weerklank tot ver buiten Antwerpen. Ook dat verdient een stevige schouderklop.” (Cultuurbeleidsplan van de Stad Antwerpen 2003-2007)

Meer info volgt later ….
 

Advertenties