In september opent Borgerhout zijn 36ste islamistisch gebedshuis. Opmerkelijk aan deze moskee is het feit dat alles hier in het Nederlands zal verlopen. Initiatiefnemer is vzw De Koepel, een organisatie voor bekeerde moslims. Volgens Eric Bogaerts, de voorzitter van vzw De Koepel, wordt de vraag naar een Nederlandstalig gebedshuis steeds groter.

“Steeds meer Vlamingen worden moslim, en zij hebben problemen om de gebeden in een Marokkaanse, Turkse, of Pakistaanse moskee te volgen. Ons initiatief is er dan ook in de eerste plaats voor deze bekeerlingen gekomen. Uiteraard richten wij ons ook op allochtonen die geen voeling meer hebben met de taal van hun voorouders. Marokkaanse jongeren hebben er niets aan om naar een Marokkaanse moskee te gaan als zij zich eerder Belg voelen. In de nieuwe moskee zal het gebed nog altijd in de heilige taal, het Arabisch verlopen. Alle overige dingen, zoals het vrijdagsgebed, zouden wel in het Nederlands gebeuren”

Eric Bogaerts is een Vlaming die zich twintig jaar geleden zelf tot de islam bekeerde, maar benadrukt dat hij met de nieuwe moskee geen Vlaamse zieltjes wil winnen voor Mohammed. “Wij staan wel open voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze godsdienst. In samenwerking met het Vlaams Islamitisch centrum bieden wij de mensen informatie zodat zij voor zichzelf een oordeel kunnen vellen over de islam” Het Vlaams Islamitisch centrum organiseert groepsactiviteiten voor Nederlandstalige moslims, zodat zij niet in een isolement terechtkomen. Verder zorgen ze voor een Nederlandstalige imam, voor bemiddeling, sociale hulp en opvang, want bekeerlingen hebben het niet altijd gemakkelijk.

 

Oorspronkelijke moslims zien geen graten in een Nederlandstalige moskee, want zij geloven dat er zo veel vooroordelen over de islam zullen verdwijnen. Dat leiden we af uit reacties van moslims op straat en imams.

 

Imam Ali Topal ( Moskee Hicret Camii, Sint-Niklaas)

 

Een Nederlandstalige moskee lijkt mij zeker een goed idee. Als ik naar de jongste generatie binnen onze gemeenschap kijk dan moet ik vaststellen dat zij inderdaad niet z veel banden meer hebben met de taal van hun voorouders. Voor hen is een Nederlandstalige moskee dus zeker welkom. Ik denk ook dat Belgen ons beter zouden begrijpen als zij zelf de mogelijkheid zouden hebben om onze diensten te volgen. Misschien zouden zij dan inzien dat de islam gewoon een godsdienst is, zoals het Christendom, waar zij niet bang voor hoeven te zijn.

 

De Vlaming op de straat staat eerder onverschillig tegenover de komst van een Nederlandstaluge moskee. De meesten geloven niet dat er werkelijk veel Vlamingen zich tot de islam bekeren, maar ze zien geen probleem in het ontstaan van een Nederlandstalige moskee. Sommigen geloven wel dat deze moskee ervoor kan zorgen dat allochtone moslims vlotter Nederlands zullen leren. Zo zullen er inderdaad minder vooroordelen tegenover moslims zijn, aldus de Vlaming.

 

 

 

Advertenties