Op 7 juli 2007 werden de resultaten getoond van een onderzoek naar de ondernemingszin van Marokkanen in België.  Een team van sociologen van de onderzoeksgroep TOR (van de VUB), onder leiding van prof. Dr. Mark Elchardus, analyseerde de positie van belgische ondernemers van Marokkaanse origine in de Belgische economie.

Economische betekenis van Marokkaans-Belgische ondernemingen

Uit dat onderzoek bleek dat er 159 bedrijven zijn met een zakencijfer groter dan €775.000 die worden geleid door Belgen van Marokkaanse origine. Nog eens 2548 bedrijven realiseerden een zakencijfer tussen €123.000 en €775.000.

Gemakkelijkshalve maakten de onderzoekers een onderscheid tussen grote en kleine bedrijven. Om dat onderscheid te kunnen maken baseerden ze zich op een publicatie van het magazine Trends, waar een Top 100. 000 werd gemaakt van de bedrijven. uit deze indeling kon een onderscheid worden gemaakt tussen twee groepen: 30.000 grote ondernemingen met een zakencijfer groter dan €775.000 en 70.000 kleine ondernemingen met een zakencijfer tussen €123.000 en €775.000.

Aandeel van de Marokkaanse gemeenschap

Als we kijken wat het aandeel is van de Marokkaanse gemeenschap in de Belgische bevolking, zien we dat die zo’n 2% bedraagt. Het aandeel van Marokkaans-Belgische ondernemingen, daarentegen, schommelt tussen de 0,25% en 0,4%.

Redenen voor dat kleine aandeel van ondernemingen in vergelijk met het aandeel in de bevolking zijn de volgende:

  • de aanwezigheid van een groot aantal Belgen van Marokkaanse origine
  • de 1e generatie Marokkanen kwamen naar België om er te werken als werknemer
  • de 1e Marokkaanse ondernemers kwamen er pas in de jaren ’70, de de petroleumcrisis

Dit zijn alvast interessante gegevens met de vergrijzing van de Belgische bevolking in ons achterhoofd.

Bron: KiF KiF

Advertenties